ENFSI logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka šī gada 18.novembrī piedalīsies Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) iestāžu pārstāvju sanāksmē, kas šogad notiks attālināti.

ENFSI ir Eiropas vadošā organizācija tiesu ekspertīžu jomā.