iestāžu logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja draudzīgajai komandai ir pievienojušās divas tiesu ekspertes no Ukrainas Nacionālā zinātniskā centra “Goda profesora M. S. Bokariusa Tiesu ekspertīžu institūts” (ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»).

Mēs stiprinām sadarbību starp Latvijas un Ukrainas tiesu ekspertiem, gūstot jaunas zināšana un pieredzi.

Irina un Olga, sveicam komandā!