logo

Šonedēļ, no 10.-13.oktobrim Jūrmalā, viesnīcā Semarah Hotel Lielupe pulcēsies nozieguma vietas izpētes eksperti, tiesu eksperti, augstskolu speciālisti, policijas darbinieki un augsto tehnoloģiju izstrādes eksperti no 15 Eiropas valstīm -  Latvijas, Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Portugāles, Nīderlandes, Slovākijas, Spānijas, Somijas, Zviedrijas, Ungārijas, Lielbritānijas un Šveices. Sanāksme notiek Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē” ietvaros. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Paralēli sanāksmei notiks testi, kuros tiks pārbaudītas tehnoloģiju iespējas nozieguma vietas dokumentēšanā 3 dimensiju vidē, tostarp ar lāzerskeneri un fotogrammetriju. Testu mērķis ir nozieguma vietā iegūtos datus integrēt virtuālā 3 dimensiju vidē un izstrādāt piemērotākās procedūras nozieguma vietas dokumentēšanai iekštelpās. Testos ar 3 dimensiju lāzerskeneri piedalīsies arī speciālists no Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes. Pasākumu apmeklēs un ar savu pieredzi dalīsies arī tiesu eksperti un speciālisti no Lietuvas un Igaunijas.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti tiešsaistes bezkontakta sensori nozieguma vietā atstāto pēdu atklāšanai, vizualizēšanai, identificēšanai un interpretēšanai, samazinot laboratorijas izpētei nepieciešamo laiku un nodrošinot ātru informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Apvārsnis 2020.

Projekta koordinators ir Itālijas valsts aģentūra ENEA. Projekta konsorciju veido 20 partnerorganizācijas no 12 Eiropas valstīm. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir viens no projekta partneriem.

Plašāka informācijas par projektu: https://www.risen-h2020.eu/.