konference

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju gada sanāksmē, kas šogad notika Madridē no 28. līdz 31.maijam. Sanāksmes laikā tika sniegts pārskats par 2023.gadā paveikto, apstiprināts 2024.gada budžets, kā arī ievēlēts jauns ENFSI valdes loceklis. Sanāksmi organizēja Spānijas policijas Galvenais tiesu ekspertīžu komisariāts.