cilvēki sanāksmē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) gada sanāksmē, kas šogad notika Hāgā no 24. līdz 26.maijam. Sanāksmes laikā tika sniegts pārskats par 2022.gadā paveikto, apstiprināts 2023.gada budžets, kā arī ievēlēti jauni ENFSI valdes locekļi.