Infografika

Šodien, 1.decembrī, Latvijas vēstnesī izsludināti grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas ļaus saīsināt ekspertīžu termiņus, jo tagad iestādes vadītājs būs pilnībā atbildīgs par ekspertu slodzes noteikšanu, kā arī tiks ieekonomēts laiks tajos gadījumos, kad procesa virzītāja uzdotā jautājuma lēmumā par ekspertīzes noteikšanu atrisināšana pārsniedz izvēlētā eksperta kompetenci. Iestādes vadītājs šādos gadījumos ekspertīzi uzdos veikt kā komplekso ekspertīzi, iesaistot nepieciešamo tiesu eksperta specialitāšu ekspertus.

Grozījums KPL 200. panta otrās daļas 3. punktā  paredz, ka lēmumā par ekspertīzes noteikšanu turpmāk norādāma ekspertīžu iestāde, bet gadījumos, kad eksperts nestrādā ekspertīžu iestādē – lēmumā norāda eksperta vārdu un uzvārdu.

Grozījumu mērķis ir saīsināt ekspertīzes izpildei nepieciešamo laiku, kā arī nodrošināt lietas izpētei nepieciešamo ekspertu operatīvu piesaisti.