Trīs cilvēki

Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB) šī gada 2.decembrī uzņēma pārstāvjus no Ukrainas Nacionālā zinātniskā centra “Goda profesora M. S. Bokariusa vārdā nosauktais Tiesu ekspertīžu institūts” (Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", HNIISE) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes. Vizītes laikā pārstāvji tika iepazīstināti ar VTEB darbu un jaunākajām tiesu ekspertīžu iespējām. Pasākums notika Latvijas finansēta projekta “Attālinātais izglītības resurss: kriminālistika kā zinātne” (LV-UA/2021/3) ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu tiesu ekspertīzes jomā, ka arī stiprināt attiecīgās jomas zinātnisko bāzi, īpaši ņemot vērā starptautisko pieredzi un mācīšanas un mācīšanās procesu kriminālistikas attīstībā. Vairāk informācijas šeit.

Attēlā (no kreisās): K.Palkova, RSU; O.Agapova, HNIISE; R.Apinis, VTEB.