Informējam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, klātienes pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām iespēju robežās tiek nodrošināti attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Fiziskās personas iesniegumu var iesniegt, elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz biroja oficiālo e-pasta adresi vteb@vteb.gov.lv, izmantojot portālu www.latvija.lv, vai nosūtot pa pastu - Invalīdu iela 1, Rīga, LV—1013.