Skolu logo

Šodien, 23.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu birojā mācību vizītē viesojās Juridiskās koledžas Jauno juristu skolas dalībnieki no Valmieras Valsts ģimnāzijas un Gulbenes novada vidusskolas. Vizītes laikā skolēni iepazinās ar tiesu ekspertīzi un tiesu eksperta darbu, kā arī ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedāvātajiem tiesu ekspertīžu virzieniem. Ceram, ka kāds no viņiem izvēlēsies savu nākotni saistīt ar tiesu eksperta profesiju.