Attēls ar mobilo telefonu tiesu eksperta rokās

Informācijas tehnoloģiju ekspertīzes ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojs procesa virzītājiem piedāvā mobilajās ierīcēs (planšetdatoros, mobilajos telefonos, SIM kartēs u.c.) esošās informācijas izpēti. Ekspertīzes termiņš – līdz 10 nedēļām.

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Dokumentu ekspertīžu departamenta direktoru V.Freidenfeldu. Kontakti: +371 67517735, vitalijs.freidenfelds@vteb.gov.lv.