Harkivas konferences plakāts

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka un vadītāja vietnieks R.Apinis šī gada 15. un 16.aprīlī piedalās attālinātajā konferencē “Tiesu ekspertīzes un kriminālistikas aktuālie jautājumi”. Konferenci organizē Harkivas Tiesu ekspertīžu institūts Latvijas un Ukrainas projekta “Atvērtais izglītības resurss: tiesu ekspertīze” ietvaros.

Konferencē R.Apinis iepazīstināja dalībniekus ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja vēsturi, funkcijām un nākotnes attīstības virzieniem.

Projektu īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Harkivas Tiesu ekspertīžu institūts.