cilvēki
logo

Šonedēļ Valsts tiesu ekspertīžu birojā (VTEB) uzņemam kolēģus no Harkivas Tiesu ekspertīžu institūta – tiesu eksperti Anastasiju Siņicinu,  Fizikālās un ķīmiskās izpētes departamenta vadītāju Katerinu Rudņevu un vadošo pētnieku Oleksandru Smirnovu. Nedēļu ilgās vizītes laikā Ukrainas un Latvijas tiesu eksperti apmainīsies ar pieredzi un zināšanām ekspertīžu jomās, kas nozīmīgas Krievijas kara noziegumu dokumentēšanā.

Vizītes atklāšanā piedalījās Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas nodaļas otrais sekretārs Dāvis Drēziņš, kurš uzsvēra Ārlietu ministrijas nelokāmo atbalstu Ukrainai tās taisnīgajā cīņā par savu brīvību un neatkarību.

Šī ir pirmā no četrām pieredzes apmaiņas vizītēm, kas plānota projektā “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā” (ForUkraine). Trīs vizītes norisināsies Rīgā, viena vizīte notiks Tallinā un to nodrošinās Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts.

Projektā ForUkraine Valsts tiesu ekspertīžu birojs atbalsta Harkivas tiesu ekspertus ar

• nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem;

• pieredzes apmaiņas vizītēm;

• palīdzību jaunu tiesu ekspertīzes metožu izstrādē un aprobēšanā.

Projekts ForUkraine jeb “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes veic ievērojamu darbu Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā un izmeklēšanā. Lielu ieguldījumu šajā procesā sniedz tiesu eksperti.