Latvijas-Ukrainas karogs

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka un vadītāja vietnieks R.Apinis 15.martā piedalījās seminārā par tiesu ekspertu apmācību, kas notika attālināti Latvijas un Ukrainas projekta “Atvērtais izglītības resurss: tiesu ekspertīze” ietvaros.

Seminārā tika pārrunātas problēmas, kas skar tiesu ekspertu apmācību. Projektu īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Harkivas Tiesu ekspertīžu institūts.