Lejassaksijas policijas akadēmijas logo

Valsts tiesu ekspertīžu birojā šī gada 12.maijā mācību vizītē viesojās trīs studenti no Lejassaksijas Policijas akadēmijas. Vizīte notika Valsts Policijas Koledžas organizētas prakses ietvaros.

Vizītes laikā studenti tika iepazīstināti ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un Latvijas tiesu ekspertīzes sistēmu.