pilsētas siluets

Šodien, 7.novembrī, pie mums Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klašu skolēni, kas izvēlējušies padziļināti apgūt bioloģiju un ķīmiju. Vizītes laikā skolēni iepazinās ar tiesu eksperta darbu un to kā tiek veiktas bioloģiskās un ķīmiskās ekspertīzes.