LU Ķīmijas fakultātes logo

Šodien, 17.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu birojā mācību vizītē uzņemam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistra studiju programmas studentus. Vizīte notiek studiju kursa “Spektrometriskās analīzes metodes” ietvaros. Studenti tiek iepazīstināti ar Ramana un FTIR spektroskopijas aprīkojumu un analīzes metodēm.