Luminor relīzes bilde

Šī gada 20.oktobrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB) nodrošināja tiešsaistes semināru bankas Luminor darbiniekiem par dokumentu un rokrakstu ekspertīzēm. Semināra laikā pieredzējuši VTEB dokumentu un rokrakstu izpētes tiesu eksperti iepazīstināja bankas darbiniekus ar dokumentu, zīmogu un parakstu viltojumu atklāšanas iespējām, kā arī ar paņēmieniem, kā samazināt viltošanas risku.

Dalīšanās ar pieredzi un zināšanām ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā tiesu ekspertu praksē gūtās atziņas var palīdzēt cīņā ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem.