pasākuma afiša

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka, kvalitātes vadītāja I.Jurģe un juriste I.Liepiņa piedalījās mācībās “Akreditācija kā vadības instruments / Nākamie soļi laboratorijas akreditācijā”, kas 22.novembrī notika Malmē, Zviedrijā.

Mācības notika ES līdzfinansēta projekta “Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju akreditācija” (AFORE, ISFP-2018-AG-IBA-ENFSI) ietvaros. Projektu vada Eiropas Tiesu ekspertīžu asociācija (ENFSI) un tā mērķis ir veicināt Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu akreditēšanu un tiesu ekspertu kvalifikācijas celšanu.