cilvēks parakstās

Šī gada 16.maijā iepazīstinājām Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociāciju ar tiesu ekspertīzi un tās iespējām viltotu dokumentu un parakstu atklāšanā.

Turpinām strādāt, stiprinot tiesiskumu!