iestādes logo

Šodien, 12.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieki. Vizītes laikā viņi tika iepazīstināti ar tiesu ekspertu darbu, tiesu ekspertīžu veidiem un iespējām, kā arī tehnisko aprīkojumu.