Vakance

Valsts tiesu ekspertīžu birojs meklē kolēģi - tiesu ekspertu naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpētes specialitātē . Vairāk informācijas https://www.vteb.gov.lv/lv/vakances