Otrdien, 14. jūlijā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par tiesu ekspertīžu institūta reformu, kas paredzētu izveidot vienotu tiesu ekspertīžu iestādi Tieslietu ministrijas padotībā - Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju .

Reformu paredzēts veikt divos posmos. Ar valdības lēmumu Tieslietu ministrijai līdz 2021. gada 31. decembrim jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojums par pasākumu, kas īstenojami līdz 2021. gada 1. jūlijam, rezultātiem un gatavību reformas otrajam posmam, lai izveidotu vienotu tiesu ekspertīžu iestādes infrastruktūru.

“Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide būs labs atspēriens turpmākajiem soļiem tiesiskuma veicināšanā valstī. Pirmkārt, vienā lietā veikto ekspertīžu kopējais termiņš samazināsies, kas labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus. Otrkārt, uzlabosies kriminālistikas speciālistu atbalsts notikuma vietā, un, treškārt, ievērojami palielināsies tiesu ekspertīzes politikas attīstības potenciāls,” uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Reformas uzraudzības padome sāks darboties šī gada augustā, bet vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide notiktu ne vēlāk kā līdz 2025. gadam.