cilvēks pie mikroskopa

logo

Šī gada 25. un 26. septembrī Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja tiesu eksperti no Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienesta KRIPOS. Vizītes laikā Valsts tiesu ekspertīžu biroja un norvēģu tiesu eksperti apmainījās ar zināšanām un pieredzi krāsu izpētes jomā un turpināja darbu pie datubāzes izveides pildspalvu tintes izpētei.

Vizīte notiek EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”  finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.