ģerbonis

Šonedēļ Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojas tiesu eksperte no Vācijas federālās zemes Reinzemes-Pfalcas Kriminālizmeklēšanas dienesta Maincā. Vizītes mērķis ir pieredzes apmaiņa augu izpētes un nehumānas izcelsmes DNS izpētes jomās.

Nehumānas izcelsmes (t.i. augu, dzīvnieku, sintētiskā) DNS izpēte ir  jauns ekspertīžu virziens ar lielu attīstības potenciālu. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir pirmā tiesu ekspertīžu laboratorija Baltijas valstīs, kas piedāvā šo ekspertīzes veidu.