Datora ekrāns

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja Maira Čentoricka un vadītāja vietnieks Raimonds Apinis šī gada 8.oktobrī attālināti piedalās RISEN projekta pirmajā darbseminārā par jaunākajām tendencēm nozieguma vietas izpētē.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Apvārsnis 2020. Projekta mērķis ir tiešsaistes bezkontakta sensoru izstrāde nozieguma vietā atstāto pēdu atklāšanai, vizualizēšanai, identificēšanai un interpretēšanai, samazinot laboratorijas izpētei nepieciešamo laiku un nodrošinot ātru informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm. Projekta koordinators ir Itālijas valsts aģentūra ENEA. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir viens no projekta partneriem.