RISEN projekta logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka un vadītājas vietnieks R.Apinis  piedalījās projekta “Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē” (RISEN) sanāksmē, kas notika Lisabonā, Portugālē, šī gada 28. un 29.aprīlī.

Sanāksmē tika izskatīts līdz šim sasniegtais, izvērtēti praktiskajos testos sasniegtie rezultāti un noteikti turpmāk veicamie uzdevumi.

Nākamā projekta sanāksme notiks Rīgā. Plānots, ka Rīgas sanāksmes laikā notiks iekārtu testēšanas otrā kārta, kā arī plānota projekta mērķu un plānoto rezultātu prezentēšana Eiropas valstu tiesībsargājošajām iestādēm.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti tiešsaistes bezkontakta sensori nozieguma vietā atstāto pēdu atklāšanai, vizualizēšanai, identificēšanai un interpretēšanai, samazinot laboratorijas izpētei nepieciešamo laiku un nodrošinot ātru informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Apvārsnis 2020.

Projekta koordinators ir Itālijas valsts aģentūra ENEA. Projekta konsorciju veido 20 partnerorganizācijas no 12 Eiropas valstīm. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir viens no projekta partneriem.

Plašāka informācijas par projektu: https://www.risen-h2020.eu/.