RSU Farmācijas fakultātes logo

Šodien, 26. februārī pie mums Valsts tiesu ekspertīžu birojā mācību vizītē viesojas Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes 5. studiju gada studenti. Vizīte notiek studiju kursa “Tiesu kriminālistiskās ekspertīzes un eksperta darbs” ietvaros.  Vizītes laikā studenti iepazīstās ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju, piedāvātajām tiesu ekspertīzēm un tiesu ekspertīžu iekārtām.