No šī gada 31.jūlija līdz 2.augustam Rīgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) aktivitātes G5 darba grupas sanāksme. Sanāksmi organizēja Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

G5 aktivitātes mērķis ir tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrāde matu un šķiedru izpētes jomā.  VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tiesu ekspertīžu laboratoriju salīdzinošo novērtēšanu stratēģiskās plānošanas mērķiem, tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrādi matu un šķiedru izpētes jomā un labas prakses rokasgrāmatas izstrādi augsnes pēdu izpētes jomā.