Tieslietu ministrijas logo

Sveicam Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecāko tiesu eksperti Irēnu Vlasenko un Dokumentu ekspertīžu departamenta vecāko tiesu eksperti Oksanu Priedīti ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksta un “zelta spalvas” saņemšanu!

Sveicam Tehnisko ekspertīžu departamenta direktoru Jāni Dunduru ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksta un “sudraba spalvas” saņemšanu!

Sveicam Dokumentu ekspertīžu departamenta vecāko tiesu eksperti Ilvu Jurģi, Tehnisko ekspertīžu departamenta direktora vietnieci Jekaterinu Fedosejenko, Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertu Arti Rābantu, Administratīvā un finanšu departamenta direktori Agitu Ansoni un personāla vadītāju Martu Mitņičuku ar Tieslietu ministrijas Goda diploma saņemšanu!