logo uz karoga fona

2021. gada 26. oktobrī piešķirti Tieslietu ministrijas apbalvojumi nozares darbiniekiem par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā, kā arī priekšzīmīgu, godprātīgu un ilggadēju darbu. Starp apbalvotajiem ir arī Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki. Īpašs prieks par apbalvojumiem, jo šis ir Valsts tiesu ekspertīžu biroja simtās jubilejas gads!

Ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "Zelta spalvu" apbalvoti:  Ieva Liepiņa, Valsts tiesu ekspertīžu biroja juriste, Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākie tiesu eksperti Ieva Gutovska un Valdis Vesers, Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors Vitālijs Freidenfelds, tā paša departamenta vecākie tiesu eksperti Gunta Riktere, Vilnis Vēvers un Liene Feldmane, Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperts Aleksandrs Karlins.

Ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un "Sudraba spalvu" apbalvoti: Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākā tiesu eksperte Jeļena Konohova un tiesu eksperte Olga Liepa.

Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomiem par radošu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu apbalvoti: Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperts Jānis Bernāns, Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperti Jānis Celmiņš, Olga Eglīte, Austris Pirktiņš, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Administratīvā un finanšu departamenta vecākā grāmatvede Maija Mihelsone, iepirkumu speciāliste Marita Sutra un saimniecības pārzinis Ilgvars Roģis.

Sveicam Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbiniekus ar saņemtajiem apbalvojumiem!