projekta logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis  piedalījās tehnoloģiju testos nozieguma vietas dokumentēšanai 3 dimensiju vidē, kas notika Finctālā, Vācijā, no 4. līdz 13.oktobrim. Pasākums notika projekta “Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē” (RISEN) ietvaros un to organizēja Fraunhofera ķīmijas tehnoloģiju institūts (Fraunhofer ICT).

Projektā tiek izstrādāti tiešsaistes bezkontakta sensori nozieguma vietā atstāto pēdu atklāšanai, vizualizēšanai, identificēšanai un interpretēšanai, samazinot laboratorijas izpētei nepieciešamo laiku un nodrošinot ātru informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Apvārsnis 2020.

Projekta koordinators ir Itālijas valsts aģentūra ENEA. Projekta konsorciju veido 20 partnerorganizācijas no 12 Eiropas valstīm. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir viens no projekta partneriem.

Plašāka informācijas par projektu: https://www.risen-h2020.eu/.