Šodien, 3.decembrī, Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti piedalās mācībās par cigarešu viltojumu noteikšanu. Mācības vada lektori no Philip Morris International. Nelegālas izcelsmes tabakas izstrādājumi Latvijā veido piekto daļu no tabakas patēriņa, radot zaudējumus valsts budžetam, tādēļ tiesu ekspertīzes kapacitātes stiprināšana šajā jomā ir ļoti būtiska.