stratēģijas attāls

Valsts tiesu ekspertīžu biroja mājaslapā pieejama VTEB stratēģija 2022.-2026.gadam. Saite: www.vteb.gov.lv/lv/strategija.