VTEB kolektīvs 2020.gada oktobrī
VTEB kolektīvs 2020.gada oktobrī

1921.gada 10.oktobrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Zinātniskās tiesekspertīzes institūta izveidi, liekot pamatu zinātnē balstītai tiesu ekspertīzei, kādu mēs to pazīstam šobrīd.

Institūts ir pārdzīvojis vācu un divkārtēju padomju okupāciju, vairākkārtējas nosaukuma maiņas (šobrīd – Valsts tiesu ekspertīžu birojs), tomēr, pateicoties izcili profesionālu darbinieku pūlēm, tā pamatuzdevums joprojām nav mainījies un praktiski neatšķiras no tā, ko Saeima 1929.gadā noteica Likumā par Zinātniskās tiesekspertīzes institūtu – izdarīt lietisko pierādījumu izmeklēšanu krimināl un civillietās uz zinātniskiem pamatiem, sekmēt noziedzīgā nodarījuma noskaidrošanu un vainīgā atrašanu, informēt tiesu resora darbiniekus par tiesekspertīzes sasniegumiem un izdarīt zinātniskus pētījumus.

Par spīti pieticīgajam sākumam – aparatūras un speciālistu trūkuma dēļ visa iestāde satilpa vienā kabinetā, savu simto darbības gadu Valsts tiesu ekspertīžu birojs sagaida ar modernām, akreditētām laboratorijām un tiesu ekspertiem, kuru kompetence ir novērtēta ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Jau kopš 1998.gada birojs ir Eiropas Tiesu ekspertīžu asociācijas biedrs, aktīvi piedalās Eiropas vienotās tiesu ekspertīžu telpas izveidē, stiprina saites ar vadošajām Eiropas tiesu ekspertīžu laboratorijām un jo īpaši -  mums vēsturiski nozīmīgo saiti ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm.

Tiesu eksperts ir zinātnieks, kas vienmēr un visos laikos paliks uzticīgs tiesu ekspertīzes pamatprincipiem - objektivitāte, tiesiskums un zinātniska pamatotība. Tādēļ Valsts tiesu ekspertīžu biroja jubileju tiesu eksperti sagaidīs pie galdiem, kas vistuvākie zinātnieka prātam un eksperta dvēselei – laboratoriju galdiem ar mikroskopiem kūku un šampanieša vietā, un kalpojot Latvijas valstij!

Sveicam Valsts tiesu ekspertīžu biroja 99 gadu jubilejā esošos un bijušos darbiniekus un sadarbības partnerus!

 

Maira Čentoricka

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja