TELEFI projekta dalībnieku logo.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja Maira Čentoricka un vadītāja vietnieks Raimonds Apinis šī gada 2. un 3.februārī attālināti piedalās starptautiskā konferencē, kas veltīta sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumam kriminālizmeklēšanā.

Konference notiek Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu” (TELEFI) ietvaros. Projekta mērķis ir apzināt situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumā kriminālizmeklēšanā, kā arī apzināt iespējas sejas atpazīšanas datu apmaiņai starp ES dalībvalstīm.

Projekta rezultātā ir sagatavotas rekomendācijas sejas atpazīšanas datu apmaiņai starp ES dalībvalstīm.

Projektu vada Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts, tā īstenošanā iesaistītas  tiesu ekspertīžu iestādes no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Zviedrijas un Nīderlandes. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Projekts ilgst no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.februārim.

Vairāk informācijas projekta tīmekļa vietnē www.telefi-project.eu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds.