cilvēki

No 27. līdz 30. jūnijam Harkivā, Ukrainā, Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāves, ukrainietes, Irina Žuka un Olga Paškova ar Harkivas Tiesu ekspertīžu institūta pārstāvjiem vienojās par Latvijas atbalstu Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas kara noziegumu dokumentēšanā.

Projektā ForUkraine Valsts tiesu ekspertīžu birojs atbalstīs Harkivas tiesu ekspertus ar

• nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem;

• pieredzes apmaiņas vizītēm;

• palīdzību jaunu tiesu ekspertīzes metožu izstrādē un aprobēšanā.

Irina un Olga līdz Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā strādāja Harkivas Tiesu ekspertīžu institūtā. Šobrīd viņas pārstāv Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un For Ukraine projektā palīdz organizēt atbalstu saviem kolēģiem Ukrainas tiesu ekspertiem.

Projekts ForUkraine jeb “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes veic ievērojamu darbu Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā un izmeklēšanā. Lielu ieguldījumu šajā procesā sniedz tiesu eksperti.