DNS laboratorija

Šī gada 5. un 6.aprīlī Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes un Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieki klātienes vizītē tika iepazīstināti ar VTEB nehumānas izcelsmes DNS (nhDNS) laboratoriju.

Ministru kabinets apstiprinājis jaunas tiesu ekspertu specialitātes - nehumānas izcelsmes DNS izpētes - ieviešanu Latvijā. Jaunās tiesu ekspertu specialitātes ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti veiks augu, sēņu, dzīvnieku un to izstrādājumu (kokmateriālu, smēķējamās tabakas, kažokādu u. c.), kā arī citas nehumānas izcelsmes ģenētiskā materiāla (DNS) identifikāciju un individualizāciju.

Jaunais ekspertīžu virziens ļaus būtiski uzlabot Valsts tiesu ekspertīžu biroja iespējas sniegt augstas kvalitātes pierādījumus noziegumu izmeklēšanā. Augu, dzīvnieku un sintētiskā (cilvēku radītā) DNS informācija ir tikpat uzticama, precīza, ar tikpat augstu pierādījuma vērtību noziegumu izmeklēšanā kā cilvēka DNS.

Šis ir jauns ekspertīžu virziens Eiropas Savienībā ar lielu attīstības potenciālu. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir pirmā tiesu ekspertīžu laboratorija Baltijas valstīs, kas piedāvā nehumānās izcelsmes DNS izpēti.