ģerboņi

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 2023.gada attīstības sadarbības grantu projektu konkursa ietvaros ir atbalstījusi Valsts tiesu ekspertīžu biroja iesniegto projekta pieteikumu “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā” (ForUkraine). 

Projekts paredz Sniegt praktisku atbalstu Harkivas Tiesu ekspertīžu institūta tiesu ekspertiem Krievijas federācijas kara noziegumu dokumentēšanā, tostarp nodrošinot:
• nepieciešamo aprīkojumu un materiālus;
• pieredzes apmaiņas  un kompetences celšanas pasākumus;
• palīdzību jaunu tiesu ekspertīzes metožu izstrādē un aprobēšanā.

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes veic ievērojamu darbu Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā un izmeklēšanā. Lielu ieguldījumu šajā procesā sniedz tiesu eksperti.