cilvēki un tehnika

logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti 19. un 20. februārī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienestu KRIPOS. Vizītes laikā eksperti iepazinās ar norvēģu ekspertu pieredzi vairāk nekā kā 200 noziegumu izpētē, izmantojot 3D skenēšanas un datu vizualizēšanas tehnoloģiju. Eksperti tika iepazīstināti ar 3D datu vizualizācijas pielietojumu ceļu satiksmes negadījumu izpētē un citās ekspertīzēs, norvēģu ekspertu aprīkojumu un programmatūru, kā arī praktiski izmēģināja virtuālās realitātes iespējas lietās, kurās tika izmantota 3D skenēšanas tehnoloģija.

Vizīte notiek EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”  finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.