Šodien, 5.martā, Rīgā notiek Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas 2018.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju akreditācija” (AFORE, ISFP-2018-AG-IBA-ENFSI) darba grupas sanāksme. Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvji ir iesaistīti projekta 3.darba paketes īstenošanā “Tiesu ekspertu apmācība akreditācijas jomā”, kas ir šīs dienas sanāksmes temats, kā arī 5.paketes īstenošanā, kas veltīta labas prakses rokasgrāmatas izstrādei un atjaunināšanai vairākās tiesu ekspertīžu jomās. VTEB ir iesaistīts rokasgrāmatas atjaunināšanā stikla izpētes jomā.

 

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu akreditēšanu un tiesu ekspertu kvalifikācijas celšanu.