kaņepes

Valsts tiesu ekspertīžu birojā (VTEB) no 12. līdz 15.oktobrim notiek darbseminārs augu DNS izpētes jomā, kurā piedalās VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperti, kā arī lektori no Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta un Cīrihes Universitātes.

Darbseminārs notiek Eiropas Savienības finanšu programmas Hercule III līdzfinansēta projekta “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt VTEB tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes kapacitāti, lai nodrošinātu tiesībsargājošajām iestādēm augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanā.

Projekta ietvaros VTEB attīstīs Latvijā un Baltijas valstīs pilnīgi jaunu tiesu ekspertīžu virzienu – augu DNS izpēte, kas būtiski paplašinās augu un augu izcelsmes vielu tiesu ekspertīzes iespējas.