VTEB dokumentu eksperti no 10. līdz 14.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL ) apmaiņas programmas ietvaros (CEPOL sedza viena eksperta vizītes izmaksas) stažējās Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā Krakovā. Vizītes mērķis – iepazīties ar poļu kolēģu pieredzi dokumentu izpētē ar Ramana spektrometru.

Ramana spektrometru VTEB iegādājās Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.