eksperti pie mikroskopa

logo

No šī gada 6. līdz 9. septembrim Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu eksperti pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienesta Tiesu ekspertīžu departamentu (KRIPOS). Vizīte notika EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Vizītes mērķis bija tiesu ekspertu prasmju un kompetences paaugstināšana šāvienu pēdu izpētes, krāsu izpētes un dokumentu izpētes jomās.

Vizītes laikā notika darbs grupās, kurās ar KRIPOS speciālistiem notika diskusijas par ekspertīžu darbu veikšanu, paraugu sagatavošanu izpētei, praktiski tika demonstrētas atsevišķas izpētes metodes.  KRIPOS speciālisti prezentēja izpētes gaitu nozīmīgā lietā un demonstrēja secinājumu iespējamības aprēķinus, kuros izmantoja izpētē iegūtos rezultātus, informāciju no iestādes iekšējām kolekcijām, kā arī tirgus izpētes datus. 

Notika ļoti aktīvs darbs pie Tinšu datubāzes koncepcijas izstrādes uz programmas KnowItAll bāzes, kā arī tika izstrādāts turpmākās sadarbības plāns šāvienu pēdu, krāsu un dokumentu izpētes jomās starp VTEB un KRIPOS.

Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”  finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.