attēls ar DNS

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) tiesu eksperti no 19. līdz 23.jūlijam piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Vācijas Federālajā kriminālizmeklēšanas dienestā Vīsbādenē. Vizītes mērķis ir gūt pieredzi augu DNS izpētes jomā. 

Pieredzes apmaiņas vizīte notiek Eiropas Savienības finanšu programmas Hercule III līdzfinansēta projekta “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt VTEB tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes kapacitāti, lai nodrošinātu tiesībsargājošajām iestādēm augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanā.

Projekta ietvaros VTEB attīstīs Latvijā un Baltijas valstīs pilnīgi jaunu tiesu ekspertīžu virzienu – augu DNS izpēte, kas būtiski paplašinās augu un augu izcelsmes vielu tiesu ekspertīzes iespējas.