logo un cilvēki

logo

Šī gada 18.-20. decembrī seši Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) tiesu eksperti atrodas vizītē Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienestā KRIPOS. Vizītē piedalās kvalitātes vadītāja, divas tiesu ekspertes no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta un trīs tiesu eksperti no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

Vizītes laikā kvalitātes vadītāja iepazīstas ar KRIPOS kvalitātes vadības sistēmu, savukārt krāsu un polimērmateriālu un pārklājumu izpētes ekspertes iepazīstas ar pirolīzes izmantošanu krāsu un polimērmateriālu izpētē un metodēm dažādu paraugu sagatavošanai izpētei ar skenējošo elektronmikroskopu. Dokumentu izpētes eksperti pārrunā progresu darbā pie tintes pildspalvu datubāzes izstrādes.

Vizīte notiek EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”  finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.