IT mācību bilde

Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas tehnoloģiju tiesu eksperti nodrošināja mācības Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas darbiniekiem par informācijas tehnoloģiju ekspertīzes iespējām. Mācības notika attālināti šī gada 19., 23. un 25.novembrī.

IT ekspertīzes ir viens no pieprasītākajiem Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertīžu virzieniem