augu daļiņas

No šī gada Valsts tiesu ekspertīžu birojā ieviesta jauna izpētes metode bioloģisko objektu sugas identifikācijai. Metode ieviesta nesen izveidotajā nehumānas izcelsmes DNS izpētes laboratorijā. Šobrīd metodes ietvaros iespējama augu sugas identifikācija, ko var izmantot aizsargājamu, indīgu un psihoaktīvu augu sugas identifikācijai. Metodes ietvaros iespējams arī noteikt sējas kaņepes (Cannabis sativa L.) hemotipu.

Jaunā izpētes metode sniedz iespēju identificēt nelielus, vecus vai degradētus augu stumbru, sakņu, ziedu, lapu fragmentus, kurus nebūtu iespējams identificēt ar citām izpētes metodēm. Īpaši svarīga tā ir arī iespējamu sējas kaņepes stumbru un sakņu identifikācijai, ko līdz šim nav bijis iespējams veikt ar botāniskās izpētes metodēm.