nozieguma vieta

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros šī gada 13.oktobrī Jūrmalā organizē starptautisku semināru “Jaunākās tiesu ekspertīzes iespējas”.

Seminārā lektori no Itālijas Valsts jauno tehnoloģiju, enerģijas un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības aģentūras ENEA, Itālijas Policijas Tiesu ekspertīžu laboratorijas, Somijas Tehniskās izpētes centra, Bergāmo Universitātes, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta, Francijas Žandarmērijas Tiesu ekspertīžu institūta, Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centra un Lietuvas Policijas tiesu ekspertīžu centra dalīsies ar pieredzi jaunāko tehnoloģiju pielietojumā tiesu ekspertīzē un nozieguma vietas dokumentēšanā.

Tostarp, tiks apskatītas tehnoloģiskās iespējas nozieguma vietas dokumentēšanā virtuālā trīsdimensiju vidē, dronu tehnoloģiju pielietojums notikuma vietas fiksēšanā un pēdu dokumentēšanā, ķīmisko sensoru pielietošanas iespējas apdraudējuma mazināšanai notikuma vietās ar paaugstinātu bīstamību, sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojums noziegumu izmeklēšanā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas rīkkopa nozieguma vietā atrasto mikrodaļiņu izpētei.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti informēs par jaunākajām dokumentu un tintes vecuma noteikšanas iespējām, kā arī par augu un dzīvnieku DNS izpēti.