attēls ar sanāksmi

logo

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis un kvalitātes vadītāja I.Jurģe kopā ar pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra šī gada 27. un 28.oktobrī apmeklēja Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienestu KRIPOS. Vizītes laikā  Latvijas pārstāvji iepazinās ar Norvēģijas Valsts kriminālizmeklēšanas dienesta un Norvēģijas policijas darbu, apmeklēja KRIPOS laboratoriju, kā arī iepazīstināja norvēģu partnerus ar tiesu ekspertīzes darba organizāciju Latvijā un tiesu ekspertīzes reformu.

Vizīte notika EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”  finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.