Konferenču zāle

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste K.Bajāre-Grīnberga 24. un 25.janvārī Malmē, Zviedrijā, piedalījās Zviedrijas Valsts tiesu ekspertīžu centra (NFC) rīkotā konferencē par Eiropas tiesu ekspertīzes telpas attīstības plānu nākamajiem desmit gadiem. Konference notika Zviedrijas prezidentūras ES padomē rīkoto pasākumu ietvaros.